Garis Besar Topikal Pengakuan Iman Westminster

10 Julai 2020

1. Kitab Suci

1.1 Keperluan Kitab Suci

1.2 Isi Kitab Suci (dinyatakan positif): kanon

1.3 Isi Kitab Suci (dinyatakan negatif): “apocrypha”

1.4 Kewibawaan Kitab Suci

1.5 Keaslian Kitab Suci

1.6 Kecukupan Kitab Suci

1.7 Kejelasan Kitab Suci

1.8 Inspirasi segera, pemeliharaan dan terjemahan Kitab Suci

1.9 Tafsiran Kitab Suci

1.10 Kuasa tertinggi Kitab Suci dalam semua kontroversi teologi

2. Tuhan dan Triniti

2.1 Tuhan sendiri

Tuhan yang satu, hidup, benar, tidak terbatas, sempurna

Rohani, tidak kelihatan, tidak bermoral, dan tidak dapat dilupakan oleh Tuhan [dan kesederhanaan *]

Kekekalan, keabadian, keabadian, tidak dapat difahami, dan mahakuasa Tuhan

Tujuan yang tidak dapat diubah dan benar dari Tuhan

Cinta, rahmat, rahmat, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan pengampunan Tuhan

Pahala Tuhan yang murah hati

Penghakiman Tuhan yang adil dan mengerikan

2 0,2 Tuhan dalam dan dengan dirinya

The kebahagiaan yang wujud Tuhan

serba kecukupan dan kemuliaan Allah

Kewujudan diri (aseity) Allah

Kedaulatan Tuhan

Sifat maha tahu Allah

The kesucian Allah

The kepercayaan Tuhan

2,3 Tuhan

TrinityTriniti ditakrifkan: Tuhan adalah satu hakikat dalam tiga orang, konsisten, bersama-sama, kekal abadi

Harta peribadi Bapa: tidak dilahirkan atau dilanjutkan Kekayaan

peribadi Anak: dilahirkan secara kekal

Harta peribadi Roh: kekal bermula dari Bapa dan Anak (filioque)

3. Keputusan Kekal Tuhan (komprehensif, kekal, tidak berubah, suci, bijaksana, tujuan dan rancangan berdaulat)

3.1 Ruang lingkup keputusan yang ditentukan berkaitan dengan dosa, pilihan, dan kemungkinan

3.2 Hubungan ketetapan untuk pengetahuan Tuhan yang mutlak dan lengkapKetekunan

3.3dekrit (kedua-dua takdir untuk hidup & penentuan sebelumnya hingga mati)

3.4 Ketetapan mutlak yang tidak dapat diubah dari keputusan berkenaan dengan penentuan dan penentuan sebelumnya

3.5 T dia tidak selaras dengan takdir kepada kehidupan, tidak dikondisikan atau disebabkan oleh makhlukKelengkapan

3.6dekri, yang merangkumi tujuan, cara dan subjek penebusan

3.7 Punca dan akhir keputusan pretereter

3.8 Penjagaan pastoral dan kehati-hatian khas yang diperlukan dalam pengendalian doktrin ini

4. Penciptaan

4.1 Tujuan penciptaan: paparan kemuliaan Tuhan Tritunggal

4.2 Penciptaan lelaki, lelaki dan wanita, menurut gambar Tuhan, dengan undang-undang di hati mereka

5. Ketentuan

5.1 Sifat ketentuan ilahi

5.2 Ketetapan Tuhan, ketidakkekalan, pemeliharaan dan penyebab keduaPemeliharaan Tuhan yangPemeliharaan

5.3biasa, dan bermaksud

5.4Tuhan, kejatuhan, dan dosa

5.5 Pemeliharaan dan dosa orang-orang beriman

5.6 Pemeliharaan Tuhan dan dosa orang-orang yang tidak fasik

5.7 Pemeliharaan dan penjagaan gereja

6. Kejatuhan, Dosa dan Hukuman

6.1 Dosa pertama, dan izin, tujuan dan kemuliaan Tuhan

6.2 Akibat dosa bagi Adam dan Hawa

6.3 Akibat o f dosa mereka untuk keturunan mereka

6.4 Kerosakan asal dan dosa-dosa kita yang sebenarnya

6.5 Kegigihan rasuah yang asal, bahkan dalam pertumbuhan semula

6.6 Sifat dan akibat dosa

7. Perjanjian Tuhan dengan Manusia

7.1 Keperluan perjanjian Tuhan sebagai sarana untuk bersatu dan memberkati

7.2 Sifat perjanjian kerja

7.3 Sifat perjanjian rahmat

7.4 Perjanjian rahmat sebagai bukti

7.5 Perjanjian rahmat di bawah undang-undang

7.6 Perjanjian rahmat di bawah Injil

8. Kristus Pengantara

8.1 Pemilihan, identiti dan pejabat MediatorPerwira

8.2ilahi-manusia Mediator

8.3 The unction and vocation of the Mediator

8.4 Kerja rela Mediator

8.5 Upaya penebusan Mediator

8.6 Penebusan berkesan untuk umat pilihan bahkan sebelum penjelmaan

8.7 Hipostatik Mediator kesatuan dan Reformed communicatio idiomatum

8.8 Permohonan penebusan

9. Kehendak Bebas

9.1 Sifat kebebasan manusia

9.2 Kebebasan manusia dalam keadaan tidak bersalah (posse peccare, posse non peccare)

9.3 Kebebasan manusia dalam keadaan berdosa (non posse non peccare)

9.4 Kebebasan manusia dalam keadaan rahmat (posse non peccare)

9.5 Kebebasan manusia dalam keadaan kemuliaan (non posse peccare).

10. Panggilan Berkesan

10.1 Subjek dan sifat panggilan berkesan

10.2 Panggilan berkesan tidak bersyarat, subjek pasif sehingga diaktifkan oleh Roh

10.3 Panggilan berkesan bayi terpilih dan tidak mampu lain

10.4 Panggilan berkesan dan bukan pilihan

11. Justifikasi

11.1 sifat pembenaran

11.2 Satu-satunya alat pembenaran yang tidak pernah sendirian

11.3 Alasan pembenaran dalam ketaatan dan kematian Kristus

11.4 Tindakan pembenaran tepat pada waktunya, tidak kekal

11.5 Keadaan pembenaran dan dosa-dosa orang yang dibenarkan (simul justus et peccator)

11.6 sifat justifikasi di bawah perjanjian yang lama danpengangkatanbaru

12.

12.1 alam semula jadi, mata pelajaran, asas, dengan berkat buah penerimaan

13. penyucian

13.1 sifat pengudusan

13.2 takat dan ketidaksempurnaan pengudusan

13.3 mengatasi akhirnya dalam peperangan penyucian

14. Menyelamatkan Iman

14.1 Sumber menyelamatkan iman

14.2 Sifat dan tindakan menyelamatkan iman

14.3 The degr keimanan menyelamatkan iman

15. Pertobatan kepada Kehidupan

15.1 Punca pertaubatan, dan keperluan memberitakannya

15.2 Sifat bertaubat

15.3 Keperluan bertaubat

15.4 Peringatan dan waran taubat

15.5 Kekhususan taubat

15.6 Amalan bertaubat 16.6

. Karya Baik

16.1 Sifat karya baik

16.2 Tempat dan nilai karya baik

16.3 Keupayaan karya baik

16.4 Ketidaksempurnaan karya baik (supererogation)

16.5 Ketidaksempurnaan karya baik (pahala)

16.6 Penerimaan karya baik

16.7 Hasil karya yang tidak terkawal

17. Ketabahan Orang Suci

17.1 Kepastian ketekunan

17.2 Alasan ketabahan

17.3 Percubaan ketabahan

18. Jaminan Rahmat dan Keselamatan

18.1 Kepastian kepastian

18.2 Sifat dan alasan kepastian

18.3 Pengalaman kepastian

18.4 Turun naik kepastian

19. Undang-undang TuhanUndang-

19.1undang yang diberikan kepada Adam dalam perjanjian kerja

19.2 Undang-undang moral, dari jatuh ke Sinai

19.3 Upacara l aw (kini dibatalkan)

19.4 Undang-undang kehakiman (kini sudah tamat)

19.5 Undang-undang moral (masih mengikat)

19.6 Kegunaan undang-undang moral

19.7 Undang-undang moral yang tidak bertentangan dengan rahmat Injil

20. Christian Liberty and Liberty of Conscience

20.1 The sifat kebebasan Kristian

20.2 Sifat kebebasan hati nurani

20.3 Penyelewengan kebebasan Kristian (licentiousness)

20.4 Penyelewengan kebebasan Kristian (penolakan kuasa sivil yang sah)

21. Penyembahan Agama, dan Hari Sabat

21.1 Tugas dan syarat-syarat pemujaan

21.2 Objek dan cara pemujaan

21.3 Solat sebagai unsur pemujaan

21.4 Kandungan doa

21.5 Unsur-unsur pemujaan lain (membaca, berdakwah, mendengar Kitab Suci, menyanyi, sakramen, dan lain-lain)

21.6 Tempat beribadat

21.7 Hari penyembahan ( Sabat Kristian / Hari Tuhan)

21.8 Pemeliharaan Sabat Kristian

22. Sumpah dan Sumpah yang sah

22.1 Definisi sumpah yang sah

22.2 Asas sumpah yang sah

22.3 Batasan sumpah

22.4 sumpah sumpah

22.5 Definisi sumpah

22.6 Parti dan tujuan sumpah

22.7 Batasan sumpah

23. Majistret Sivil (Penguasa Sivil dan Kerajaan)

23.1 Institusi ketuhanan, tujuan dan kuasa pemerintahan sivil

23.2 Kesahan dan kelakuan orang Kristian di pejabat awam

23.3 Batasan kuasa sivil berhubung dengan gereja

23.4 Kewajipan orang kepada pihak berkuasa awam

24. Perkahwinan dan Perceraian

24.1 Sifat perkahwinan

24.2 Tujuan perkahwinan

24.3 Prasyarat perkahwinan

24.4 Penjelasan mengenai perkahwinan terlarang

24.5 Asas perceraian dan perkahwinan semula yang sah

24.6 Sebab dan proses perceraian

25. Gereja

25.1 Identiti gereja di semua peringkat umur (universal dan tidak kelihatan)

25.2 Identiti gereja di bawah Injil (universal dan kelihatan)

25.3 Wakaf, tujuan, dan dinamika misi gereja

25.4 Penglihatan dan kesucian gereja yang berbeza-beza

25.5 Campuran, kemerosotan dan pemeliharaan gereja

25.6 ketua gereja

26. Komuni Orang Suci

26.1 Asas dan sifat persekutuan orang-orang kudus

26.2 Ekspresi praktikal persekutuan orang-orang kudus

26.3 Kesalahpahaman mengenai persekutuan orang-orang kudus

27. Sakramen

27.1 Definisi dan tujuan sakramen

27.2 Hubungan antara tanda dan benda yang ditandakan

27.3 Keberkesanan sakramen

27.4 Bilangan sakramensakramen

27.5 Hubunganlama dengan yang baru

28. Pembaptisan

28.1 Sifat dan kepentingan pembaptisan

28.2 Unsur dan pentadbiran pembaptisan

28.3 Cara pembaptisan

28.4 Subjek pembaptisan

28.5 Keperluan pembaptisan

28.6 Keberkesanan pembaptisan

28.7 Kekerapan pembaptisan

29. Perjamuan Tuhan

29.1 Institusi dan tujuan Perjamuan Tuhan

29.2 Sifat Perjamuan Tuhan

29.3 Pentadbiran Perjamuan Tuhan

29.4 Amalan bertentangan dengan sifat Perjamuan Tuhan

29.5 Unsur-unsur luar dan hubungan sakramen tanda-tanda dan perkara-perkara yang ditandakan Perjamuan

29.6 Kesalahan transubstansiasi

29.7 Cara kita menerima Kristus dalam Perjamuan Tuhan

29.8 Bahaya penyertaan yang tidak layak dalam Perjamuan Tuhan

30. Penolakan Gereja (Disiplin Gereja)

30.1 Pemerintahan gereja yang dilantik oleh Kristus

30.2 Komitmen dan sifat kuasa kunci

30.3 Tujuan disiplin gereja

30.4 Jenis-jenis disiplin gereja

31. Sinode dan Majlis

31.1 Keperluan untuk perhimpunan gereja yang lebih luas (sinod atau dewan)

31.2 Kerja dan kewibawaan sinod dan majlis

31.3 Kesalahan sinode dan majlis

31.4 Bidang kuasa sinode dan dewan

32. Keadaan Manusia Selepas Kematian dan Kebangkitan Orang Mati

32.1 Sifat kematian, dan keadaan perantaraan orang mati

32.2 Hari terakhir, yang hidup berubah, orang mati dibangkitkan dan menyatukan semula badan dan jiwa

32.3 Perbezaan antara kebangkitan orang yang tidak adil dan adil

33. Penghakiman Terakhir

33.1 Sifat hari penghakiman

33.2 Tujuan hari o f penghakiman

33.3 Penggunaan praktikal doktrin penghakiman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s